Invloed op je eigen werk, het professioneel statuut helpt daarbij

Expand video Shrink video

Welkom bij het interactieve webinar voor docenten die meer invloed en inspraak op eigen werk willen. Het Professioneel Statuut gaat hierbij helpen door de dialoog te stimuleren tussen docenten onderling maar ook met het bestuur.


In het Professioneel Statuut worden afspraken gemaakt over zeggenschap en verantwoordelijkheid van leraren over vakinhoud, didactiek, pedagogiek en het beoordelen van prestaties van leerlingen.


De Wet Beroep Leraar bepaalt dat dit moet worden opgesteld en ingevoerd, en in het schooljaar 2018-2019 zal de inspectie hierop toezien.


Uit recent onderzoek van Voion blijkt dat een groot gedeelte van de scholen nog niet begonnen is. Vandaar dit webinar om u te inspireren, maar vooral om praktische handvatten en learnings uit de praktijk te delen. Twee scholen delen hun ervaringen over de invoeringen van het Professioneel Statuut.